Klauzula przyzwoitości

W pewnym odległym kraju byłem kiedyś ekspertem z zakresu prawa polskiego. Było to unikalne, jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Szalona umowa stron dostarczających i dystrybujących  pewien produkt przewidywała bowiem stosowanie prawa polskiego w kraju nie dość że odległym, to stosującym common law.

W relacji między stronami wynikła wówczas sprawa, iż jedna strona wypowiedziała drugiej umowie dystrybucyjnej na podstawie przesłanek, które powstały około dwa lata wcześniej. Zarówno wcześniej jak i później te przesłanki nie występowały. Prawnik reprezentujący pozwanego[...]

Zarządzanie prawami człowieka czyli contradictio in adiecto

Prawo do obrony należy do fundamentów praw człowieka. Prawa człowieka bowiem to przede wszystkim regulacje zabezpieczające jednostkę, przed wszechwładzą Państwa.

Każde niedoregulowanie tej materii jest dwuznaczne i każe wątpić w szczerość intencji systemu, co do rzeczywistej ochrony praw jednostki.

W przepisach kodeksu postępowania karnego jest ogólna deklaracja mówiąca o prawie do kontaktu podejrzanego z obrońcą z pewnym ograniczeniem dotyczący okresu pierwszych dwóch tygodni po tymczasowym aresztowaniu.[...]

 Do góry