Prawda jako taka i jako nie taka

Prawo kształtowane jest w dużej mierze przez naukę prawa, prawo jest w ogóle z natury akademickie. Prawnicy naukowcy są w dużej mierze publicznymi autorytetami w prawie, źródłem akceptowanej wykładni.

Problem polega na tym, że ci sami prawnicy są bardzo często doradcami, którzy za pieniądze reprezentują interesy stron w sporze prawnym.

Ja tu nikogo o nic nie podejrzewam – bo część procesów zachodzi na poziomie podświadomości. Po prostu racje tych, którzy nam płacą, wydają nam się, by tak rzec, bardziej oczywiste. Myślę, że w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie tych procesów kontrolować.

W ten sposób dochodzi do sytuacji, w której interesy przedsiębiorców są publicznie nadreprezentowane, zaś interesy zbiorowości, wyrażane przez Państwo – są reprezentowane słabo, zarówno ilościowo jak i intelektualnie. Powstaje w tej sposób fałszywy przekaz, w świetle którego przedsiębiorcy są zazwyczaj niezmiernie uczciwi i przyzwoici, a organy państwowe – podatkowe czy inne – nieustannie się o coś ich czepiają.

Refleksja taka przyszła mi do głowy przy okazji dyskusji na temat dopuszczalności prowadzenia przez inspektorów pracy niezapowiedzianych kontroli w firmach. Ale – refleksja ta przychodzi mi raz na jakiś czas, gdy czytam pełne przekonania wypowiedzi mężów uczonych, w których gołym okiem widać co najmniej to, że nie wszystkie argumenty potraktowane zostały przez nich równie wnikliwie.

Oczywiście, państwo mamy takie, jakie mamy – nie-idealne, by powiedzieć delikatnie. Nie mniej jednak umówiliśmy się, że będziemy temu państwu powierzać ochronę naszych interesów, co oznacza także rozstrzyganie takich konfliktów, które wynikają z naturalnej sprzeczności owych interesów.

Dla liderów opinii, także opinii prawniczej oznacza to obowiązek oderwania się od reprezentowanych na co dzień interesów - zawsze wtedy swoim poglądom chcemy nadać walor prawdy. Cokolwiek by to słowo nie znaczyło.

  • Kategorie:

Michał Tomczak

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Czytaj dalej...

 Do góry