Sens kontroli

Wskutek interpretacji Głównego Inspektora Pracy okazało się, że kontrole inspektorów pracy będą kontrolami niezapowiedzianymi. Oznacza to, że inspekcje pracy nie będą stosowały ograniczeń wynikający z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Takie stanowiska – oparte przecież nie na zmianie przepisów, tylko na poglądzie urzędników na owych przepisów treść – budzą zwykle oburzenie zawodowych obrońców praw człowieka i demokracji.  Ale czas chyba wreszcie przejść do bardziej racjonalnego myślenia na tenże temat.

Kontrola pracy, w rzeczywistości, ma w wielu przypadkach tylko wtedy sens, gdy jest kontrolą niezapowiedzianą. W pewnym sensie i w niektórych sytuacjach realna kontrola to tylko taka, która nie została zapowiedziana. To jest niemalże kwestia definicyjna.

Dodam na wszelki wypadek że jako pracodawca nie muszę być z tego powodu szczególnie szczęśliwy, chyba żaden pracodawca tak naprawdę nie ma nic do ukrycia. Ale z drugiej strony, jeżeli umówiliśmy się w tej sprawie, że mamy coś takiego jak Państwo, Rząd, i inspekcję pracy, i tej inspekcji daliśmy pewne uprawnienia to przecież po to, żeby ona te uprawnienia naprawdę wykonywała.

W rzeczywistości problemem jest sam sposób wprowadzenia tej zmiany w interpretacji przepisów prawa – która to zmiana odbywa się na zasadzie, że dostojny Dagon tak kazał. Z drugiej strony, jeżeli urząd państwowy da się złapać w taką liberalną pułapkę, to właściwie nie ma żadnego dobrego sposobu, żeby z tego wybrnąć. No, może, takim sposobem byłoby ogłoszenie, że takie niezapowiedziane kontrole (czyli prawdziwe kontrole) zaczną się za miesiąc. Ale, prawnicy tu powiedzą znowu, że takie podejście jest dwuznaczne, ponieważ takie stanowisko tym bardziej oznacza, że urzędnik który ma prawo wykonywać w gruncie rzeczy je stanowi.

Zapewne, nie ma tu idealnych rozwiązań. Wobec tego najważniejsze wydaje mi się to jednak, żebyśmy przestali się (czasem) dziwić, kiedy Państwo, któremu nadaliśmy pewne prawa w zakresie pilnowania porządku, zabiera się wreszcie za tego porządku pilnowanie.

  • Kategorie:

Michał Tomczak

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Czytaj dalej...

 Do góry