Jack Daniels czyli jak Państwowa Agencja walczy ze świadomością nabywców keczupu i łiskacza

Przeczytałem w gazecie, że prezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zdania, że sos barbecue pod nazwą Jack Daniels stanowi reklamę alkoholu. Pogląd ten poprała dodatkowo jakaś prawniczka.

Moim zdaniem wypowiadanie się prawników na temat tego co jest a co nie jest reklamą alkoholu jest zajęciem pozornym, ponieważ ustawa z 1982 roku jest tak napisana, że pozwala każdemu twierdzić w świetle prawa co zechce i to, czy coś jest czy nie jest reklamą alkoholu nie jest w najmniejszym stopniu kwestią prawną, lecz co najwyżej kulturową i obyczajową.[...]

Po co jest Sąd Najwyższy

Po co jest Sąd Najwyższy?

Mnie się zdaje, że po to, aby prostować wadliwość działania sądownictwa powszechnego. Faktycznie jest tak, że nie ma trzeciej instancji – Sąd Najwyższy jest trzecią instancją tylko wtedy, gdy chce nią być.

W przepisach procedury karnej kasacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy zarzutem jest rażące naruszenie prawa materialnego.

Problem polega na tym, że pojęcie „rażącego naruszenia prawa” jest w istocie rzeczy oddane całkowitej swobodzie oceny Sądu.[...]

 Do góry