Człowiek siebie samego

Wydaje mi się, że w sytuacji, gdy najwyższy urząd w Państwie wygrywa polityk, o którym rok temu nikt nie słyszał to stanowi to bardzo złą informację o jakości demokracji. Swiadczy to pośrednio o tym, że personalne atuty, dorobek życiowy i w ogólności ludzka jakość nie mają żadnego znaczenia, że przedmiotem sporu jest zabranie tego urzędu dla swoich i niedanie go innym.

Tak dokładnie myślałem o Rosji gdy Putin, nie mogąc kandydatować na urząd prezydenta po raz trzeci, na kilka miesięcy przed wyborami wyciągnął z politycznego zaplecza Medwiediewa. Po kolejnych pięciu[...]

Nieważność uchwały czyli ważność uchwały

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 września 2013 roku sygn. akt III CZP 13/13 rozstrzygnęła istotny dla praktyki – czy wręcz bolesny – problem skutku wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników  lub uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zgodnie z przyjętym przez Sąd Najwyższy poglądem taki wyrok ma charakter konstytutywny, co oczywiście, pośrednio, oznacza, że nie mamy tu do czynienia z „pełną” nieważnością, tylko sytuacją prawną pośrednią, określaną, jako względna nieważność lub zaskarżalność.[...]

 Do góry